HazMat licence

ATS logo

Seznam všech HazMat tříd pro přepravu nebezpečných nákladů obsažených ve hře. Ke každé třídě jsou uvedeny i náklady, které do ní spadají.


Třída HazMat Náklady
HazMat 1 symbol
HazMat třída 1 – Výbušné látky a předměty
dynamit, zábavní pyrotechnika, střelivo
HazMat 2 symbol
HazMat třída 2 – Plyny
acetylen, vodík, dusík, neon, fluor, chlór, kyanovodík
HazMat 3 symbol
HazMat třída 3 – Hořlavé kapaliny
benzín, nafta, petrolej
HazMat 4 symbol
HazMat třída 4 – Hořlavé tuhé látky
nitrocelulóza, hořčík, bezpečnostní zápalky, hliníkové alkyly, bílý fosfor, sodík, vápník, draslík
HazMat 6 symbol
HazMat třída 6 – Toxické a infekční látky
kyanid draselný, chlorid rtuťnatý, pesticidy, nakažlivé materiály, virové kultury, použité jehly
HazMat 8 symbol
HazMat třída 8 – Žíravé látky
kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, hydroxid draselný, hydroxid sodný