Náklady

ATS logo

Tabulka všech nákladů, které můžete v American Truck Simulator přepravovat. U každého nákladu je uvedena zkratka typu návěsů, ve kterých se přepravuje (vysvětlivky níže), případně je uvedena i jeho specifická vlastnost, například jestli spadá do nějaké třídy nebezpečných nákladů.

Zkratky typů návěsů:

 • B – Klasický skříňový návěs
 • CA – Cisterna pro přepravu kyselin
 • CH – Cisterna pro přepravu toxických chemikálií
 • CM – Cisterna pro přepravu cementu a hnojiva
 • CT – Návěs pro přepravu automobilů
 • D – Sklápěcí návěs pro přepravu sypkých materiálů
 • FB – Návěs s rovnou ložnou plochou po celé délce
 • F – Cisterna pro přepravu hořlavých kapalin
 • G – Cisterna pro přepravu hořlavých plynů
 • GN – Návěs pro přepravu kontejnerů
 • L – Nízkopodlažní návěs pro přepravu těžkých strojů a zařízení
 • P – Plachtový návěs
 • R – Běžný chladicí návěs
 • R3 – Chladicí návěs 3000R
Pokud je ke zkratce přidáno písmeno L, jedná se o dlouhou variantu návěsu.
Náklad Typy návěsů Vlastnosti Náklad Typy návěsů Vlastnosti
aromáty F, FL ADR 3 symbol auta CT Křehký náklad symbol
autodíly GN   balené potraviny B, BL  
barvy P, PL   benzín F, FL ADR 3 symbol
betonové trubky FB   buldozer L Hodnotný náklad symbol
cement CM   cukr B, BL  
domácí spotřebiče B, BL Hodnotný náklad symbol draslík P, PL ADR 4 symbol Křehký náklad symbol
dřevotřískové desky P, PL   dynamit P, PL ADR 1 symbol
elektronické součástky GN Křehký náklad symbol etan G, GL ADR 2 symbol
hnojivo CM   hobliny D  
hračky B, BL   chlorid rtuťnatý CH, CHL ADR 6 symbol
jogurty R   kabely L  
kancelářské potřeby B, BL   křemen P, PL  
kyselina chlorovodíková CA ADR 8 symbol kyselina sírová CA ADR 8 symbol
latě FB   maso R3, R3L  
mouka B, BL   mražená zelenina R3, R3L  
mražené ovoce R3, R3L   mražené potraviny R3, R3L  
nábytek B, BL   nafta F, FL ADR 3 symbol
nakladač Digger 500 L Hodnotný náklad symbol nakladač Digger 1000 L Hodnotný náklad symbol
nápoje B, BL Křehký náklad symbol nitrocelulóza P, PL ADR 4 symbol Křehký náklad symbol
oblečení B, BL   ovoce R3, R3L  
pesticidy CH, CHL ADR 6 symbol písek D  
pluhy FB   pneumatiky P, PL  
počítače B, BL Křehký náklad symbol potřeby ke stolování B, BL Křehký náklad symbol
použité obaly P, PL   prázdná nádrž FB  
prázdné lahve P, PL Křehký náklad symbol prázdné palety P, PL  
propan G, GL ADR 2 symbol rozpouštědla F, FL ADR 3 symbol
rypadlo L Hodnotný náklad symbol rýže B, BL  
sádra P, PL   seno FB  
silniční válec L Hodnotný náklad symbol stavební buňky GN  
strojní součástky GN   sýry R  
štěrk D   televize B, BL Křehký náklad symbol
tlaková nádrž FB   traktory L Hodnotný náklad symbol
vápenec D   velké trubky FB  
ventilační šachta FB   vysokozdvižné vozíky L Křehký náklad symbol Hodnotný náklad symbol
zábavní pyrotechnika P, PL ADR 1 symbol záclony P, PL  
zařízení bytu B, BL   zelenina B, BL  
zmrzlina R3, R3L   železné trubky FB