ADR licence

ETS2 logo

Seznam všech ADR tříd obsažených ve hře. Ke každé třídě jsou uvedeny i náklady, které do ní spadají.


Třída ADR Náklady
ADR 1 symbol
ADR třída 1 – Výbušné látky a předměty
dynamit, zábavní pyrotechnika, střelivo
ADR 2 symbol
ADR třída 2 – Plyny
acetylen, vodík, dusík, neon, fluor, chlór, kyanovodík
ADR 3 symbol
ADR třída 3 – Hořlavé kapaliny
benzín, nafta, petrolej
ADR 4 symbol
ADR třída 4 – Hořlavé tuhé látky
nitrocelulóza, hořčík, bezpečnostní zápalky, hliníkové alkyly, bílý fosfor, sodík, vápník, draslík
ADR 6 symbol
ADR třída 6 – Toxické a infekční látky
kyanid draselný, chlorid rtuťnatý, pesticidy, nakažlivé materiály, virové kultury, použité jehly
ADR 8 symbol
ADR třída 8 – Žíravé látky
kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, hydroxid draselný, hydroxid sodný