Otázky a odpovědi

ET2 logo

Nejčastěji pokládané otázky a odpovědi na ně.


Nastavení hry:

Řešení problémů:


Jak přidám tahač, návěs, mod, atd. do hry?

Většina modifikací distribuovaných pro tuto hru by měla být v souborech s příponou SCS, tyto soubory stačí vložit do složky dokumenty\18 WoS Extreme Trucker 2\mod.
Mnoho modů je zároveň šířeno v komprimovaných archivech (např. RAR nebo ZIP), v takovém případě je třeba nejprve extrahovat (rozbalit) obsah takového archivu.


Jak zapnu rádio (hudební přehrávač), co dát do složky music?

Přehrávač můžete otevřít při jízdě stiskem klávesy R. Zde vyberete záložku „Přehrávač hudby“, v ní skladbu, kterou chcete přehrát, a kliknete na ikonu pro přehrávání (trojúhelník).
Hudbu, kterou si chcete ve hře přehrát, vložte do složky dokumenty\18 WoS Extreme Trucker 2\music, přičemž hudební soubory musí být ve formátu OGG nebo MP3. Hra podporuje i MP3 streaming, např. internetová rádia, která se namísto klasické hudby zobrazují v záložce „Streamované rádio“.


Jak přidám MP3 stream?

Otevřete soubor dokumenty\18 WoS Extreme Trucker 2\live_streams.sii v libovolném textovém editoru (nejlépe poznámkový blok). Uvnitř najdete řádek s příkladem, jak stream přidat. V podstatě stačí hned za řádek se zmíněným příkladem vložit následující text (bez křížku (#) který je u příkladu!):
 stream_data[]: "URL|NAME"
…kde URL je adresa streamu a NAME je název streamu, který se bude zobrazovat ve hře.


Jak ve hře nastavím volant?

Připojte volant k PC a připojení zkontrolujte. Pokud nemáte, nainstalujte originální ovladače k volantu. Dále postupujte takto:

 • Spusťte hru a dejte „Options“.
 • Klikněte na položku „Controls“ a dále na tlačítko „Controller“ (vlevo dole).
 • Pokud není volant již vybrán, vyberte jej v rozbalovacím seznamu zcela nahoře.
 • Podporuje-li to váš volant, zatrhněte možnost Force Feedback (zpětná vazba) a nastavte sílu zpětné vazby (Force Feedback Gain).
 • Podle svých preferencí si nastavte citlivost a nelinearitu řízení (Steering sensitivity a Steering non-linearity).
 • U Steering Axis klikněte na „Disabled“ a zatočte volantem – místo nápisu by se mělo objevit označení (číslo) osy.
 • U Acceleration Axis klikněte na „Disabled“ a sešlápněte plyn.
 • U Brake Axis klikněte na „Disabled“ a sešlápněte brzdu.
 • U všech třech os si podle libosti nastavte mrtvé zóny.
 • Klikněte na tlačítko „Controls“ a přiřaďte tlačítka na volantu jednotlivým funkcím.
 • Tím by nastavení mělo být kompletní a již můžete hrát.

Nejde mi, nebo nevím, jak spustit tempomat.

Tempomat zapnete stiskem klávesy C.
Pokud vám tempomat zapnout nejde a používáte analogový ovladač (volant, joystick), je pravděpodobné, že máte špatně nakalibrované některé osy (plyn, brzdy) – zejména jejich mrtvé zóny (deadzone), a tempomat se po zapnutí okamžitě vypne vlivem nechtěného sešlápnutí plynu/brzdy.


Jak otevřu konzoli?

Nejprve musíte použití konzole povolit. Otevřete soubor dokumenty\18 WoS Extreme Trucker 2\config.cfg v libovolném textovém editoru (nejlépe poznámkový blok). Uvnitř souboru najděte proměnnou nazvanou g_console a změňte její hodnotu z "0" na "1". Pro plnou funkčnost konzole je také dobré změnit hodnotu proměnné g_developer na "1".
Ve hře konzoli spustíte stiskem středníku (vlnovky), která se nachází přímo pod klávesou Esc (Escape). Výpis nejpoužívanějších příkazů do konzole najdete v této sekci.


Hra spadne, když spustím editor nebo když v editoru něco zmáčknu.

Spusťte hru v okně (lze to změnit v nastavení zobrazení ve hře).