Pokuty

UKTS logo

Tabulka pokut, které vám policie udělí za různé přestupky.


Přestupek Výše pokuty
Nehoda 400 £
Nedodržení odpočinku 300 £
Překročení povolené rychlosti 250 £
Projetí na červenou 250 £
Jízda v protisměru 100 £
Jízda za tmy bez světel 50 £

Jak vypnout policii najdete zde.