ADR licence

ETS logo

Seznam ADR tříd obsažených ve hře společně s cenou za zakoupení licence. Ke každé třídě jsou uvedeny i náklady, které do ní spadají.


Třída ADR Cena Náklady
ADR 3 symbol
ADR třída 3
25 000 € nafta, benzín
ADR 2 symbol
ADR třída 2
40 000 € kyselina, chemikálie
ADR 1 symbol
ADR třída 1
55 000 € hořlaviny