Dovednosti

ATS logo

Přehled všech dovedností, které ve hře můžete získat, a jejich výhody.
Dovednosti ve hře můžete získat pomocí zkušenostních bodů získaných během všech odjetých zákazek. S každou novou úrovní, které dosáhnete, si můžete odemknout jednu dovednost, která vám přidá určité výhody do dalších jízd. Spolu s U.S. DOT certifikáty na převoz nebezpečného nákladu, které hra považuje také za dovednosti, tak můžete ve hře přiřadit celkem 36 úrovní.


Dovednosti logo

Dlouhá vzdálenost

Tvá dovednost jízdy na dlouhé vzdálenosti ti určuje maximální vzdálenost, kterou můžeš ujet ve službě. Zpočátku nemůžeš řídit více než 250 mil. S každou novou úrovní dostaneš kvalifikaci pro:

 • Úroveň 1:
  • Zakázky až do 400 mil.
  • O 5% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 250 mil.
  • +25% zkušenostní bonus za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 250 mil.
 • Úroveň 2:
  • Zakázky až do 650 mil.
  • O 10% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 400 mil.
 • Úroveň 3:
  • Zakázky až do 100 mil.
  • O 15% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 650 mil.
 • Úroveň 4:
  • Zakázky až do 1600 mil.
  • O 20% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 1000 mil.
 • Úroveň 5:
  • Zakázky až do 2500 mil.
  • O 25% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 1600 mil.
 • Úroveň 6:
  • Zakázky kamkoliv.
  • O 30% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 2500 mil.

Náklad o vysoké hodnotě

Každý náklad je cenný, ale některé zásilky jsou cennější než jiné. Firmy takové zásilky svěří jen zkušeným expertům. Jako odměnu získáš:

 • Úroveň 1:
  • Náklady o vysoké hodnotě odemčeny.
  • O 5% vyšší odměna za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
  • +18% zkušenostní bonus za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 2:
  • O 10% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 3:
  • O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 4:
  • O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 5:
  • O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 6:
  • O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.

Křehký náklad

Tato dovednost umožňuje přepravovat křehké náklady, jako jsou sklo, elektronika nebo třeba choulostivé stroje, s následujícími výhodami:

 • Úroveň 1:
  • Zakázky křehkých nákladů odemčeny.
  • O 5% vyšší odměna za doručení křehkého nákladu.
  • +22% zkušenostní bonus za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 2:
  • O 10% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 3:
  • O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 4:
  • O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 5:
  • O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 6:
  • O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.

Spěšná zásilka

Někdy firmy potřebují velmi rychle doručit něco důležitého, a tak si objednají službu na čas. Taková práce je pro řidiče více stresující, doba doručení je kratší, ale odměna ti to jistě vynahradí. Za každou úroveň této schopnosti získáš:

 • Úroveň 1:
  • Důležité zakázky odemčeny.
  • O 3% vyšší odměna za dokončení důležité zakázky.
  • +20% zkušenostní bonus za dokončení důležité zakázky.
 • Úroveň 2:
  • Urgentní zakázky odemčeny.
  • +6% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 10% vyšší odměna za dokončení urgentní zakázky.
  • +30% zkušenostní bonus za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 3:
  • O 9% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 4:
  • O 12% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 5:
  • O 15% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 6:
  • O 18% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.

Ekologická jízda

Lepší dovednosti v ekologické jízdě ti pomohou minimalizovat spotřebu paliva.

 • Úroveň 1:
  • Až 10% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 10% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 2:
  • Až 15% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 15% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 3:
  • Až 20% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 20% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 4:
  • Až 25% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 25% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 5:
  • Až 30% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 30% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 6:
  • Až 35% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 35% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.

Přehled U.S. DOT HazMat licencí použitých ve hře naleznete zde.