Firmy

ETS logo

Tabulka firem obsažených ve hře společně s náklady, které expedují a přijímají.

Žlutě podbarvené položky byly přidány až od verze 1.1.


Firma Přijímá Expeduje
EuroAcres logo
EuroAcres
dřevo, klády, benzín, nafta, hnojivo maso, brambory, rajčata, jablka, mléko
EuroGoodies logo
EuroGoodies
brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, maso, kyselina, benzín, nafta, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, maso, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina
FCP logo
FCP
uhlí, benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo
ITCC logo
ITCC
uhlí, benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo
Kaarfor logo
Kaarfor
brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, maso, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, pneumatiky, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina tato firma neexpeduje
LkwLog logo
LkwLog
ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby
NBFC logo
NBFC
uhlí, benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo
Posped logo
Posped
ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby
Sanbuilders logo
Sanbuilders
dřevo, ocelové trubky, klády, štěrk, benzín, nafta, kyselina, chemikálie tato firma neexpeduje
SellPlan logo
SellPlan
brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, maso, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, pneumatiky, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina tato firma neexpeduje
Tradeaux logo
Tradeaux
ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby
Trameri logo
Trameri
ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby
TransiNet logo
TransiNet
ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby
Tree-ET logo
Tree-ET
klády, benzín, nafta, kyselina, chemikálie dřevo, klády
WGCC logo
WGCC
uhlí, benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo
BCP logo
BCP
uhlí, benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo benzín, nafta, kyselina, chemikálie, hořlaviny, hnojivo
Stokes logo
Stokes
ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby ocelové trubky, klády, uhlí, štěrk, ruda, brambory, rajčata, jablka, pomeranče, cukr, mražené potraviny, balené potraviny, nádobí, nábytek, elektronika, hračky, oblečení, benzín, nafta, pneumatiky, autodíly, mléko, sýr, jogurt, zmrzlina, sklo, zdravotnické potřeby

Informace o jednotlivých nákladech (vlastnost a typ návěsu ve kterém se přepravují) najdete zde.