HazMat licence

ATS logo

Seznam všech HazMat tříd pro přepravu nebezpečných nákladů obsažených ve hře. Ke každé třídě jsou uvedeny i náklady, které do ní spadají.


Třída HazMat Náklady
HazMat 1 symbol
HazMat třída 1 - Výbušné látky a předměty
dynamit, zábavní pyrotechnika
HazMat 2 symbol
HazMat třída 2 - Plyny
etan, propan
HazMat 3 symbol
HazMat třída 3 - Hořlavé kapaliny
aromáty, benzín, nafta, rozpouštědla
HazMat 4 symbol
HazMat třída 4 - Hořlavé tuhé látky
draslík, nitrocelulóza
HazMat 6 symbol
HazMat třída 6 - Toxické a infekční látky
chlorid rtuťnatý, pesticidy
HazMat 8 symbol
HazMat třída 8 - Žíravé látky
kyselina chlorovodíková, kyselina sírová