SCS Workshop Uploader

SCS Workshop Uploader logo

Steam Workshop je rozhraní umožňující distribuci herních modifikací komunitou, díky čemuž můžete jednoduše stahovat a instalovat ověřené modifikace. Autoři modifikací musí pro nahrání modu na Workshop použít speciální aplikaci SCS Workshop Uploader, které je věnována tato stránka.

Aplikace je k dispozici zdarma mezi nástroji v knihovně Steamu. Kompletní dokumentaci k programu a návody pro modery naleznete na této oficiální Wiki stránce.

Upozorňujeme, že aplikace v současné době nemá podporu mapových modů – ta přijde až později, jakmile bude připravena.


SCS Workshop Uploader