Otázky a odpovědi

ET logo

Nejčastěji pokládané otázky a odpovědi na ně.


Nastavení hry:

Řešení problémů:


Jak přidám tahač, návěs, mod, atd. do hry?

Většina modifikací distribuovaných pro tuto hru by měla být v souborech s příponou SCS, tyto soubory stačí vložit do složky dokumenty\18 WoS Extreme Trucker\mod.
Mnoho modů je zároveň šířeno v komprimovaných archivech (např. RAR nebo ZIP), v takovém případě je třeba nejprve extrahovat (rozbalit) obsah takového archivu.


Jak ve hře nastavím volant?

Připojte volant k PC a připojení zkontrolujte. Pokud nemáte, nainstalujte originální ovladače k volantu. Dále postupujte takto:

 • Spusťte hru a dejte „Options“.
 • Klikněte na položku „Controls“ a dále na tlačítko „Controller“ (vlevo dole).
 • Pokud není volant již vybrán, vyberte jej v rozbalovacím seznamu zcela nahoře.
 • Podporuje-li to váš volant, zatrhněte možnost Force Feedback (zpětná vazba) a nastavte sílu zpětné vazby (Force Feedback Gain).
 • Podle svých preferencí si nastavte citlivost a nelinearitu řízení (Steering sensitivity a Steering non-linearity).
 • U Steering Axis klikněte na „Disabled“ a zatočte volantem – místo nápisu by se mělo objevit označení (číslo) osy.
 • U Acceleration Axis klikněte na „Disabled“ a sešlápněte plyn.
 • U Brake Axis klikněte na „Disabled“ a sešlápněte brzdu.
 • U všech třech os si podle libosti nastavte mrtvé zóny.
 • Klikněte na tlačítko „Controls“ a přiřaďte tlačítka na volantu jednotlivým funkcím.
 • Tím by nastavení mělo být kompletní a již můžete hrát.

Nejde mi, nebo nevím, jak spustit tempomat.

Tempomat zapnete stiskem klávesy C.
Pokud vám tempomat zapnout nejde a používáte analogový ovladač (volant, joystick), je pravděpodobné, že máte špatně nakalibrované některé osy (plyn, brzdy) – zejména jejich mrtvé zóny (deadzone), a tempomat se po zapnutí okamžitě vypne vlivem nechtěného sešlápnutí plynu/brzdy.


Jak otevřu konzoli?

Nejprve musíte použití konzole povolit. Otevřete soubor dokumenty\18 WoS Extreme Trucker\config.cfg v libovolném textovém editoru (nejlépe poznámkový blok). Uvnitř souboru najděte proměnnou nazvanou g_console a změňte její hodnotu z "0" na "1". Pro plnou funkčnost konzole je také dobré změnit hodnotu proměnné g_developer na "1".
Ve hře konzoli spustíte stiskem středníku (vlnovky), která se nachází přímo pod klávesou Esc (Escape). Výpis nejpoužívanějších příkazů do konzole najdete v této sekci.


Hra spadne, když spustím editor nebo když v editoru něco zmáčknu.

Spusťte hru v okně (lze to změnit v nastavení zobrazení ve hře).