Pokuty

ETS logo

Tabulka pokut, které vám policie udělí za různé přestupky.


Přestupek Výše pokuty
Nehoda 400 €
Nedodržení odpočinku 300 €
Překročení povolené rychlosti 250 €
Projetí na červenou 250 €
Jízda v protisměru 100 €
Jízda za tmy bez světel 50 €

Jak vypnout policii najdete zde.