Cheaty a příkazy

ET logo

Několik užitečných cheatů a příkazů do konzole. Herní konzoly spustíte stejně jako v ostatních hrách od SCS Software, tj. editací konfiguračního souboru. V tomto případě jde o soubor dokumenty\18 WoS Extreme Trucker\config.cfg. Otevřete jej v libovolném plain-text editoru, jako je např. poznámkový blok nebo PSPad. Uvnitř souboru najděte proměnnou g_console a změňte její hodnotu na 1. To samé doporučujeme udělat i u proměnné g_developer, jinak vám některé příkazy nemusí plně fungovat.


Význam příkazů myslíme není třeba rozvádět, při správném napsání a potvrzení se daný příkaz okamžitě provede. Pokud je některý parametr uvnitř hranatých závorek, znamená to, že ho není nutné uvádět. Ostré závorky se nepíšou, jsou uvedeny jen pro oddělení parametrů.

 • cheat – slouží k cheatování (podvádění), napsání a potvrzení samotného příkazu zobrazí jeho syntaxi:

  cheat <option>

  option může nabývat těchto hodnot:
  heal – opraví tahač a náklad
  jobs [<max>] – vygeneruje novou nabídku odvozů; pokud je <max> specifikováno, vygeneruje právě tolik nabídek

 • edit – otevře integrovaný editor hry – sám o sobě otevře pouze prázdný editor, je třeba přidat název mapy, která se má otevřít
 • exit – ukončí aktuálně rozjetou hru a načte se hlavní menu
 • g_time – operace s herním časem, sám o sobě zobrazí syntaxi příkazu:

  g_time <command> [<value>]

  command může může mít tyto hodnoty:
  print – vypíše aktuální herní čas do konzole ve formátu HH:mm
  print duration – vypíše jak dlouho hra běží (v reálném čase) do konzole
  set <HH[:mm]> – nastaví herní čas na zadanou hodnotu
  set +<HH[:mm]> – posune herní čas o zadanou hodnotu
  warp <float_value> – vynásobí koeficient časové komprese zadanou hodnotou (tj. zrychlí nebo zpomalí čas)
  (další volání se neskládají, takže stará hodnota <float_value> je zcela nahrazena novou)

 • game – restartuje aktuálně rozjetou jízdu
 • pause – pozastaví hru, čas neběží a na obrazovce problikává nápis „Paused“, opětovným napsáním příkazu se hra obnoví
 • quit – okamžitě ukončí hru
 • screenshot – vytvoří screenshot aktuálního obrazu
 • warp x – změní rychlost plynutí času (výchozí je 1.0), při použití bez parametru vypíše aktuální hodnotu

Výše uvedené jsou jen potvrzené, na 100% fungující příkazy, ale je velice pravděpodobné, že budu fungovat i ostatní příkazy uvedené zde.