ADR licence

UKTS logo

Seznam ADR tříd obsažených ve hře společně s cenou za zakoupení licence. Ke každé třídě jsou uvedeny i náklady, které do ní spadají.


Třída ADR Cena Náklady
ADR 4 symbol
ADR třída 3
45 000 £ nafta, olej, petrolej
ADR 2 symbol
ADR třída 2
75 000 £ kyselina, chemikálie
ADR 1 symbol
ADR třída 1
95 000 £ horké chemikálie