Otázky a odpovědi

ATS logo

Nejčastěji pokládané otázky a odpovědi na ně.


Steam:

Nastavení hry:

Řešení problémů:


Jak stáhnu betaverzi nové aktualizace pro ATS na Steamu?

Ve své knihovně klikněte pravým tlačítkem na název hry, dále na Vlastnosti a následně záložku Betaverze, kde z rolovacího menu vyberte public_beta. Betaverze updatu se vám poté začne automaticky stahovat, popřípadě stačí restartovat Steam.
Více může poradit návodný obrázek.


Jak přidám tahač, návěs, mod, atd. do hry?

Většina modifikací distribuovaných pro tuto hru by měla být v souborech s příponou SCS, tyto soubory stačí vložit do složky dokumenty\American Truck Simulator\mod.
Mnoho modů je zároveň šířeno v komprimovaných archivech (např. RAR nebo ZIP), v takovém případě je třeba nejprve extrahovat (rozbalit) obsah takového archivu.
Následně je potřeba vybrané modifikace aktivovat pomocí správce modifikací ve hře, který lze otevřít hned po spuštění hry při výběru profilu. Správce modifikací zároveň umožňuje nastavit jednotlivým modifikacím prioritu načítání nebo stahovat modifikace přímo pomocí služby Steam Workshop.


Jak zapnu rádio (hudební přehrávač), co dát do složky music?

Přehrávač můžete otevřít přímo z hlavního menu nebo při jízdě stiskem klávesy R. Zde vyberete záložku „Přehrávač hudby“, v ní skladbu, kterou chcete přehrát, a kliknete na ikonu pro přehrávání (trojúhelník).
Hudbu, kterou si chcete ve hře přehrát, vložte do složky dokumenty\American Truck Simulator\music, přičemž hudební soubory musí být ve formátu OGG nebo MP3. Hra podporuje i MP3 streaming, např. internetová rádia, která se namísto klasické hudby zobrazují v záložce „Streamované rádio“.


Jak přidám MP3 stream?

Nejjednodušším způsobem získání MP3 streamů je kliknutí na tlačítko „Načíst z internetu“ v herním přehrávači.
Pokud si ze seznamu dostupných streamů nevyberete, můžete přidat vlastní streamované rádio. Otevřete soubor dokumenty\American Truck Simulator\live_streams.sii v libovolném textovém editoru (nejlépe poznámkový blok). Uvnitř najdete řádek s příkladem, jak stream přidat. V podstatě stačí hned za řádek se zmíněným příkladem vložit následující text (bez křížku (#) který je u příkladu!):
 stream_data[]: "URL|NAME"
…kde URL je adresa streamu a NAME je název streamu, který se bude zobrazovat ve hře.


Jak ve hře nastavím volant?

Připojte volant k PC a připojení zkontrolujte. Pokud nemáte, nainstalujte originální ovladače k volantu. Dále postupujte takto:

 • Spusťte hru a dejte „Nastavení“.
 • Klikněte na záložku „Ovládání“.
 • Pokud není volant již vybrán, vyberte jej hned v horní nabídce.
 • Podle svých preferencí si nastavte citlivost a nelinearitu řízení.
 • Poté vyberte vhodný druh převodovky, opět podle svého gusta.
 • Podporuje-li to váš volant, zatrhněte možnost „Zpětná vazba“ a nastavte sílu zpětné vazby a centrování zpětnou vazbou tak, jak vám to vyhovuje.
 • U osy zatáčení klikněte na „Žádná“ a zatočte volantem – místo nápisu by se mělo objevit označení (číslo) osy.
 • U osy akcelerace klikněte na „Žádná“ a sešlápněte plyn.
 • U osy brzdění klikněte na „Žádná“ a sešlápněte brzdu.
 • Pokud používáte i spojku nebo TrackIR, nastavte stejným způsobem i zbývající osy.
 • U všech os si podle libosti nastavte mrtvé zóny, doporučujeme je však ponechat na nejnižší hodnotě.
 • Přepněte na záložku „Klávesnice“ a přiřaďte tlačítka na volantu jednotlivým funkcím.
 • Tím by nastavení mělo být kompletní a již můžete hrát.

Co dělat, když se ve hře negenerují žádné zakázky?

Problémy s generováním zakázek způsobují některé modifikace do hry. Téměř ve všech případech stačí danou modifikaci deaktivovat a posunout čas hry, ať už spánkem nebo pomocí příkazu g_set_time <hodnota>. Hodnota odpovídá hodinám 024.
Další možností je napsat do konzole g_force_economy_reset 1 a následně vypnout hru. Poté hru opět spusťte a načtěte svůj profil. Hra by vás měla vrátit zpět do garáže a vygenerovat nové zakázky. Znovu otevřete konzoli, tentokrát zadejte parametr g_force_economy_reset 0, a poté můžete hrát dál. Pokud neučiníte poslední krok, při každém spuštění vás hra vrátí zpět do garáže.
Pokud chcete chybnou modifikaci používat i nadále, budete muset tímto způsobem měnit čas průběžně.


Nejde mi, nebo nevím, jak spustit tempomat.

Tempomat zapnete stiskem klávesy C.
Pokud vám tempomat zapnout nejde a používáte analogový ovladač (volant, joystick), je pravděpodobné, že máte špatně nakalibrované některé osy (plyn, brzdy) – zejména jejich mrtvé zóny (deadzone), a tempomat se po zapnutí okamžitě vypne vlivem nechtěného sešlápnutí plynu/brzdy.


Jak otevřu konzoli?

Nejprve musíte použití konzole povolit. Otevřete soubor dokumenty\American Truck Simulator\config.cfg v libovolném textovém editoru (nejlépe poznámkový blok). Uvnitř souboru najděte proměnnou nazvanou g_console a změňte její hodnotu z "0" na "1". Pro plnou funkčnost konzole je také dobré změnit hodnotu proměnné g_developer na "1".
Ve hře konzoli spustíte stiskem středníku (vlnovky), která se nachází přímo pod klávesou Esc (Escape). Výpis nejpoužívanějších příkazů do konzole najdete v této sekci.


Jak ve hře zjistím souřadnice místa, kde se právě nacházím?

Pro zjištění souřadnic musíte povolit vývojářský režim. Otevřete soubor dokumenty\American Truck Simulator\config.cfg v libovolném textovém editoru (nejlépe poznámkový blok). Uvnitř souboru najděte proměnnou nazvanou g_developer a změňte její hodnotu z "0" na "1".
Následně stačí ve hře dojet na místo, jehož souřadnice chcete zjistit. Stiskněte klávesy Shift+F11 a v zobrazeném okně souřadnice pojmenujte a klikněte na tlačítko „REPORT“. Tímto se vám souřadnice uložily do textového souboru dokumenty\American Truck Simulator\bugs.txt, odkud je můžete pohodlně zkopírovat.


Hra spadne, když spustím editor nebo když v editoru něco zmáčknu.

Spusťte hru v okně (lze to změnit v nastavení zobrazení ve hře).