Náklady

ET logo

Zde najdete tři tabulky (pro každou oblast jednu) s kompletním seznamem nákladů, které jsou ve hře. U každého nákladu jsou pomocí ikon znázorněny základní vlastnosti, přičemž pokud je nějaký náklad uveden vícekrát, znamená to, že je možné na něj narazit v několika různých provedeních (lišících se například počtem návěsů atp.).

První ikona značí, zda se jedná o náklad přepravovaný běžným nákladním automobilem, na návěsu, nebo zda jde o nadměrný náklad, případně tzv. Road train.
Druhá ikona je závislá na tom, jakou úroveň potřebujete, aby se vám daný náklad zpřístupnil. Rozdělení je následující: Regular 0 – 3, Profi 4 – 5, Elite 6+.
Třetí ikona vyjadřuje, nakolik je náklad „vzácný“, tj. jak často vám bude nabídnut (rozdělení je přibližně 30% pro Special, 60% Rare, 60+% pro Ordinal – jinak řečeno, máte 30% šanci, že vygenerovaný náklad bude Speciální atd., ale samozřejmě to předpokládá, že jste na patřičné úrovni).
A čtvrtá ikona je prostě váhová kategorie. Rozdělení tu není příliš jasné, protože nevíme, jaké jednotky jsou používány, pokud jde ale o kg, pak vše co je pod 10t je Light weight, nad 40t Heavy weight, a mezi tím je Middle weight.


Austrálie

Airplane
Big Tank
Bulldozers
Bulldozers and Gravel
Cars
Cars
Construction Materials
Copper Ingots
Excavators
Excavators and Sand
Explosives
Fertilizers
Fertilizers
Frozen Food
Fuel
Fuel
Fuel
Fuel
Gold Ingots
Gravel
Gravel
Helicopter
House
Household Items
Ice Cream
Ice Cream
Machine Parts
Machine Parts
Medicaments
Medicaments
Mining Equipment
Ore
Ore
Ore and Copper Ingots
Packed Food
Raw Opals
Raw Opals
Raw Opals
Raw Opals
Rocket Part
Sand
Water
Water
Wind Turbine Blades
Wool
Wool