ADR licence

ETS2 logo

Seznam všech ADR tříd obsažených ve hře. Ke každé třídě jsou uvedeny i náklady, které do ní spadají.


Třída ADR Náklady
ADR 1 symbol
ADR třída 1 - Výbušné látky a předměty
dynamit, střelivo, výbušniny, zábavní pyrotechnika
ADR 2 symbol
ADR třída 2 - Plyny
acetylen, dusík, fluor, horké chemikálie, chemikálie, chlór, kyselina, neon, vodík
ADR 3 symbol
ADR třída 3 - Hořlavé kapaliny
benzín, LPG, motorový olej, nafta, palivová cisterna, petrolej, ropa
ADR 4 symbol
ADR třída 4 - Hořlavé tuhé látky
bílý fosfor, draslík, magnézium, nitrocelulóza, sodík
ADR 6 symbol
ADR třída 6 - Toxické a infekční látky
arzén, chlorid rtuťnatý, kontaminovaný materiál, kyanid, nemocniční odpad, olovo, pesticidy, těžké kovy
ADR 8 symbol
ADR třída 8 - Žíravé látky
hydroxid draselný, hydroxid sodný, chlornan sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová