Pokuty

ETS2 logo

Tabulka pokut uvedených v maximální míře, které vám policie udělí za vaše přestupky. Výše pokut závisí na vaší aktuální úrovni ve hře, to znamená, že na nižší úrovni je také nižší výše pokuty.


Přestupek Výše pokuty
Překročení povolené rychlosti13 750 Kč (550 €)
Nehoda10 000 Kč (400 €)
Projetí na červenou8 750 Kč (350 €)
Jízda za tmy bez světel3 750 Kč (150 €)
Nedodržení odpočinku3 750 Kč (150 €)
Jízda v protisměru2 500 Kč (100 €)

Jak vypnout policii najdete zde.