Náklady

ETS2 logo

Tabulka všech nákladů, které můžete v Euro Truck Simulator 2 přepravovat. U každého nákladu je uvedena zkratka typu návěsů, ve kterých se přepravuje (vysvětlivky níže), případně je uvedena i jeho specifická vlastnost, například jestli spadá do nějaké třídy nebezpečných nákladů (ADR).

Zkratky typů návěsů:

 • A – Plachtový návěs s úpravami pro zlepšení aerodynamiky
 • B – Návěs s jeřábem
 • C – Cisterna pro přepravu hořlavých kapalin a plynů
 • CE – Cisterna pro přepravu cementu a plastového granulátu
 • CF – Cisterna se zúženou přední částí
 • CH – Cisterna pro přepravu žíravých látek
 • CM – Domíchávač betonu
 • CT – Návěs pro přepravu automobilů
 • D – Sklápěcí návěs pro přepravu sypkých materiálů
 • FB – Návěs s rovnou ložnou plochou po celé délce
 • GN – Návěs pro přepravu kontejnerů
 • GT – Speciální transportér pro přepravu baleného skla
 • I – Izolovaný návěs zachovávající vnitřní teplotu
 • K – Klanicový návěs pro přepravu kulatiny a dřeva
 • L – Návěs pro přepravu hospodářských zvířat
 • O – Nízkopodlažní návěs pro přepravu těžkých strojů a zařízení
 • P – Plachtový návěs
 • PT – Návěs pro přepravu panelů
 • R – Chladicí (popř. mrazicí) návěs
 • TT – Návěs pro přepravu tahačů
 • V – Valníkový návěs se stahovatelnou plachtou

Náklad Typy návěsů Vlastnosti Náklad Typy návěsů Vlastnosti
acetylen GN ADR 2 symbol Křehký náklad symbol arzén GN ADR 6 symbol
auta CT Křehký náklad symbol Hodnotný náklad symbol bagry O Hodnotný náklad symbol
balené sklo GT Křehký náklad symbol benzín C ADR 3 symbol
beton CM   bílý fosfor GN ADR 4 symbol Křehký náklad symbol
brambory GN, P   cement CE  
cihly B   cukr P  
draslík GN ADR 4 symbol Křehký náklad symbol dřevotřískové desky GN  
dusík GN ADR 2 symbol Křehký náklad symbol dynamit B ADR 1 symbol Křehký náklad symbol
elektronika P, V   fluor GN ADR 2 symbol Křehký náklad symbol
hnojivo P, V   hobliny D  
horké chemikálie CH, GN ADR 2 symbol hovězí maso A, R  
hračky P, V   hrášek GN, P  
hydroxid draselný CH ADR 8 symbol hydroxid sodný CH, GN ADR 8 symbol
chemikálie CH ADR 2 symbol chlór GN ADR 2 symbol Křehký náklad symbol
chlorid rtuťnatý GN ADR 6 symbol chlornan sodný CH ADR 8 symbol
jablka GN, P   jogurty I  
kancelářský papír GN   klády K  
kontaminovaný materiál GN ADR 6 symbol kyanid GN ADR 6 symbol
kyselina CH ADR 2 symbol kyselina chlorovodíková CH ADR 8 symbol
kyselina sírová CH, GN ADR 8 symbol latě K  
LPG C ADR 3 symbol magnézium GN ADR 4 symbol Křehký náklad symbol
mouka GN, P   nábytek P, V  
nafta C ADR 3 symbol nakladač Digger 500 O Hodnotný náklad symbol
nakladač Digger 1000 O Hodnotný náklad symbol nápoje GN, I, V Křehký náklad symbol
nemocniční odpad GN ADR 6 symbol neon GN ADR 2 symbol Křehký náklad symbol
nitrocelulóza GN ADR 4 symbol Křehký náklad symbol oblečení GN, P, V  
olovo GN ADR 6 symbol palivová cisterna GN ADR 3 symbol
pesticidy GN ADR 6 symbol petrolej C ADR 3 symbol
písek D   plastový granulát CE  
pneumatiky GN, P, V   podlahové panely PT  
podvalníky FB   pomeranče I  
potřeby ke stolování P, V Křehký náklad symbol prázdná nádrž FB  
rajčata I   ropa CF ADR 3 symbol
ruda D   rypadlo O Hodnotný náklad symbol
rýže GN, P   skleněné panely PT Křehký náklad symbol
sodík GN ADR 4 symbol Křehký náklad symbol stěnové panely PT  
střelivo B ADR 1 symbol Křehký náklad symbol sušené mléko P  
sýry I   štěrk D  
těžké kovy GN ADR 6 symbol tlaková nádrž FB Hodnotný náklad symbol
traktory O   uhlí D  
velké trubky FB   ventilační šachta FB  
vodík C ADR 2 symbol výbušniny B ADR 1 symbol Křehký náklad symbol
vysokozdvižné vozíky O Hodnotný náklad symbol zábavní pyrotechnika B ADR 1 symbol Křehký náklad symbol
zmrzlina R   železné trubky K  

Přehled ADR licencí najdete zde.