Náklady

ETS logo

Tabulka všech nákladů, které můžete v Euro Truck Simulator přepravovat. U každého nákladu je uvedena zkratka typů návěsů, ve kterých se přepravuje (vysvětlivky viz níže), případně je uvedena i jeho specifická vlastnost, například jestli spadá do nějaké třídy nebezpečných nákladů (ADR).

Zkratky typů návěsů:

  • C1 – Cisterna
  • C2 – Druhý typ cisterny (se zúženou přední částí)
  • M – Běžný návěs s pevnou konstrukcí (popřípadě mrazicí nebo chladicí vůz)
  • P – Plachtový návěs
  • D – Sklápěcí návěs pro přepravu sypkých materiálů
  • K – Klanicový návěs pro přepravu kulatiny a dřeva

Náklad Vlastnost Typ návěsu Náklad Vlastnost Typ návěsu
kyselina ADR 2 C1 zmrzlina   M
jablka   M ocelové trubky   K
autodíly   P klády   K
oblečení   P dřevo   K
uhlí   D maso   M
nafta ADR 3 C2 zdravotnické potřeby křehké M
mléko   M pomeranče   M
elektronika křehké P ruda   D
hnojivo   C2 balené potraviny   P
mražené potraviny   M benzín ADR 3 C1
nábytek   M brambory   M
sklo křehké M cukr   M
štěrk   D nádobí křehké P
hořlaviny ADR 1 C2 rajčata   M
sýr   M hračky   P
jogurt   M pneumatiky   P
chemikálie ADR 2 C1      

Ceny ADR licencí najdete zde.