Soutěž s Comgad o Trucks & Trailers

Soutěž již skončila.

Před nedávnem jsme zahájili spolupráci se společností Comgad, která distribuuje hru Trucks & Trailers na českém a slovenském trhu.
A v rámci této spolupráce nyní společně s Comgad vyhlašujeme soutěž o tři originálky hry Trucks & Trailers. Pokud se chcete zapojit, stačí odpovědět na jednoduchou otázku, odpověď odeslat na uvedenou e-mailovou adresu, a doufat že budete mezi třemi šťastnými.
I pokud neznáte správnou odpověď, stejně se zapojte! Můžete si třeba tipnout. A navíc, správnou odpověď je možné zjistit, a to i na našem webu, víc ale prozrazovat nebudeme.


T T box

Kolik je ve hře Trucks & Trailers výukových lekcí?

a) pět
b) šest
c) sedm

Odpovědi posílejte na e-mail soutez@comgad.cz. Mimo správné odpovědi uveďte své celé jméno a kontaktní e-mail (uvádějte vždy, i když je stejný jako ten, ze kterého píšete), jako předmět mailu napište "Soutěž – Trucks & Trailers" (bez uvozovek).
Soutěž končí v neděli 19. 6. 2011 ve 23:59. Výherci budou kontaktováni pomocí uvedených mailů a veřejné vyhlášení proběhne během následujícího týdne.
Zde máte příklad, jak by měl obsah mailu vypadat (pochopitelně minimálně odpověď bude jiná):

Nepište! Soutěž již skončila.

Odpověď: 1) bílá
Josef Novák
j.novak@email.cz


Sponzor soutěže:
Comgad logo

Doplňující informace a pravidla soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost Comgad, s.r.o., se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8, PSČ 18400, IČO 259 11 546

Soutěže se mohou účastnit občané České a Slovenské republiky. Výherce bude o výhře vyrozuměn e-mailem a bude mu poskytnuta informace o vydání výhry. Výhra bude výherci dodána nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do 7 pracovních dní neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace k vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Comgad s.r.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i technického zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v e-mailu pouze pro účely doručení výhry. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Případné dotazy budou zodpovězeny na e-mailu marketing@comgad.cz

Zveřejnit odpověď