Budoucnost non-Steam verze Euro Truck Simulator 2

Veřejné testování updatu 1.17 pro ETS 2 nabralo nejvyšších otáček a do jeho vydání zbývají jen 2 týdny, stejně jako do vydání DLC Scandinavia. Mezitím se však vývojáři rozhodli věnovat se non-Steam verzi ETS 2, včetně obou velkých DLC, a objasnit tak budoucnost non-Steam hráčů.

Dnes bychom chtěli hovořit o budoucnosti non-Steam verze Euro Truck Simulator 2.

Naše statistiky ukazují, že více než 80% fyzických a digitálních kopií bylo registrováno na Steam. Většina aktivních uživatelů oceňuje jednoduché automatické aktualizace (v porovnání s nemotorným hledáním správného odkazu ke stažení, pomalým stahováním a instalací), bezproblémový přechod na nový počítač bez nutnosti hledání ztraceného aktivačního klíče a samozřejmě dostupnost přídavných stahovatelných balíčků. Když tohle vidíme, přesvědčuje nás to soustředit se na naše základní dovednosti vytvářet a rozvíjet hry, spíše než na rozšiřování zastaralého autentizačního systému pro zpracování klíčů k dalším DLC, a u budoucích aktualizací a titulů se držet pouze služeb Steamu.

Stále je zde ale značný počet hardcore fanoušků ETS2, kteří přísahají, že nikdy nebudou používat Steam nebo Origin či jakékoliv podobné systémy. ETS 2 už si zakoupili a my je nechceme trestat tím, že jim zamezíme přístupu k důležitým aktualizacím a přídavkům. Proto se domníváme, že máme povinnost udržovat dostupnost non-Steam verze ETS 2, a velkých mapových rozšíření, a poskytovat pravidelné aktualizace mimo Steam.

Nemůžeme zaručit, že tato podpora bude trvat donekonečna. Máme v plánu pokračovat v přidávání zajímavých funkcí do hry založených na infrastruktuře Steamu, a proto budou exkluzivně pro Steam. Očekáváme tak, že množství aktivních non-Steam hráčů se bude dále zmenšovat, což nás případně oprostí od nutnosti poskytovat dva různé způsoby aktualizací. Avšak v současné době i v dohledné budoucnosti s ETS 2 nepřecházíme na 100% exkluzivní ekosystém Steamu.

Ve skutečnosti jsme investovali značné množství vývojářských kapacit pro vytvoření nové funkce nazvané Updater (aktualizační nástroj):

Novinka 1

Byl vytvořen na torrentovém protokolu a umožní vám aktualizovat hru bez nutnosti chodit na jakékoliv stránky pro sdílení souborů. Stejně jako u srovnatelných proprietárních aktualizačních nástrojů (Battle.net, League of Legends, …), použití torrentového protokolu znamená, že aktualizační program využije nahrávací kapacity lidí stahující aktualizaci, která poskytuje části dat dalším lidem stahujícím aktualizaci ve stejnou dobu. Už nebudeme muset každý den posílat terabajty dat jen pro poskytnutí stažení aktualizace (ostatně tu ani nikdy nebylo dostatečné připojení) a vy se nebudete muset znepokojovat kliknutím na špatný odkaz na stránce pro sdílení souborů třetí strany.

Přesto kostky jsou vrženy a je jen otázka času, než zastaralý autentizační systém pro zpracování klíčů zanikne.

Není náhoda, že všechny fyzické kopie rozšíření Skandinávie vydávané distribučními partnery a všechny kopie prodávané na různých stránkách s digitálním zbožím jsou určeny pouze pro Steam. Naši partneři se rozhodli spojit rozšíření Skandinávie s různými DLC balíčky jako bonus. Kvůli naší omezené infrastruktuře používáme Steam pro všechny naše ne-mapové DLC. Takže všechny fyzické a digitální edice obsahují aktivační klíče a instalátory pouze pro Steam verzi hry.

Non-Steam verze ETS 2 a obou mapových rozšíření nezanikají, stále budou dostupné exkluzivně na oficiálních stránkách hry www.eurotrucksimulator2.com

Novinka 2
Grafický návrh obalu DLC Scandinavia

Původní text:

Today we would like to talk about the future of non-Steam edition of Euro Truck Simulator 2.

Our stats suggest that over 80% of copies purchased in retail were registered on Steam. Majority of active players appreciate the simple automatic updates as compared to clumsy download mirror hunt, slow patch downloads and installation, the hassle-free migration to a new computer without having to find the misplaced activation keys, and of course the availability of additional DLC bonus packages. Seeing this, it’s tempting to just concentrate on our core skill of developing and evolving the game further rather than expanding our legacy key authentication system to handle more DLCs, and to just stick with Steam service for future updates and releases.

But there is still also a considerable number of hardcore ETS2 fans who swear that they will never use Steam or Origin or any comparable system. They have already bought into ETS2 and we do not want to punish them by refusing them access to critical ETS2 updates and additions. We therefore feel that we have the obligation to sustain the availability of non-Steam edition of ETS2 and the big map add-ons, and to provide regular game updates outside of Steam.

We do not guarantee that this support will last indefinitely. We plan to keep adding cool features into the game relying on Steam infrastructure and therefore be Steam-exclusive. As a result we expect the numbers of actively played non-Steam copies of the game used in the wild to dwindle further, eventually freeing us from the need to provide two alternate game update methods. But for the time being and foreseeable future, we are not going 100% Steam exclusive with Euro Truck Simulator 2 ecosystem.

In fact, we did invest considerable development capacity to come up with a new feature: the Updater.

Built on top of torrent protocol, this new utility will give you a chance to update the game without having to go to any download sites. Much like comparable proprietary game update systems (Battle.net, League of Legends…), using torrent protocol means that the updater will piggy-back on additional upload capacity of people downloading the update to serve chunks of data to other people also grabbing the update at the same time. We won’t have to serve tera-bytes of data each day any more just providing game update downloads (and there was never enough bandwidth honestly), you won’t need to worry about clicking a wrong link on a 3rd party mirror site.

Still, the writing is on the wall, and it’s only a question of time until we „sun set“ the legacy key authentication system.

It’s not a coincidence that ALL boxed copies of ETS2: Scandinavia map add-on sold in retail stores by our retail publishing partners and all copies sold on various 3rd party digital download sites will be Steam-only. Our retail publishing partners opted to bundle Scandinavia expansion with various DLC packages as extra goodies. Due to our limited infrastructure, we are using Steam for all of our non-map DLCs. So retail boxes of the add-on by necessity are now packing Steam-only game installers and keys.

Zveřejnit odpověď