Velká soutěž o rozšíření Ibérie pro Euro Truck Simulator 2

Soutěž již skončila.

K příležitosti krabicového vydání nejnovějšího rozšíření Iberia jsme pro vás ve spolupráci se společnostmi Comgad a SCS Software připravili další velkou soutěž. Pokud jste se tedy sháněli po krabičce, od 7. 12. 2021 budete mít možnost si ji zakoupit, anebo můžete zkusit štěstí právě v naší soutěži. Dohromady hrajeme o pět fyzických kopií rozšíření Ibérie – Speciální edice, jejichž součástí je navíc DLC Special Transport, Spanish Paint Jobs Pack, Portuguese Paint Jobs Pack a oboustranný plakát ve formátu A3. Dalších pět z vás může získat Steam klíče k samotnému rozšíření Iberia. Ceny budou výhercům rozdány v tomto pořadí:

  • 1.-5. cena: Fyzická kopie rozšíření Ibérie – Speciální edice
  • 6.-10. cena: Digitální kopie rozšíření Iberia

Do soutěže se může zapojit kdokoliv z Česka a ze Slovenska, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a odpověď poslat na níže uvedenou adresu. I pokud neznáte správnou odpověď, klidně se zapojte. Můžete si tipnout nebo se pokusit najít správnou odpověď u nás na webu.


ETS2 - Ibérie Speciální edice box

Kolik měst dohromady obsahují státy v rozšíření Ibérie s nejnovější aktualizací 1.43?

a) 39
b) 45
c) 51

Odpovědi posílejte na e-mail soutez@svetsim.cz
Mimo správné odpovědi uveďte své celé jméno a kontaktní e-mail (uvádějte vždy, i když je stejný jako ten, ze kterého píšete), jako předmět mailu napište "Soutěž – Ibérie" (bez uvozovek).
Soutěž končí v pátek 10. 12. 2021 ve 23:59. Výherci budou vybráni ze správných odpovědí na základě jednoduchého matematického pravidla a budou kontaktováni pomocí uvedených mailů, přičemž veřejné vyhlášení proběhne během následujícího týdne.

Zde máte příklad, jak by měl obsah mailu vypadat (pochopitelně minimálně odpověď bude jiná):

Nepište! Soutěž již skončila.

Odpověď: 1) bílá
Josef Novák
j.novak@email.cz


Sponzor soutěže:
Comgad logo

Doplňující informace a pravidla soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost COMGAD s.r.o., se sídlem Brněnská 700/25, 50006 Hradec Králové, IČ 08218366, DIČ CZ08218366.

Soutěže se mohou účastnit občané České a Slovenské republiky. Výherce bude o výhře vyrozuměn e-mailem a bude mu poskytnuta informace o vydání výhry. Výhra bude výherci dodána nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do 7 pracovních dní neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace k vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti COMGAD s.r.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i technického zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v e-mailu pouze pro účely doručení výhry. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Případné dotazy budou zodpovězeny na e-mailu marketing@comgad.cz

3 comments

Zveřejnit odpověď