Soutěž s Comgad o čtyři originálky ETS 2 a ETS 1

Soutěž již skončila.

Již více než rok úspěšně spolupracujeme se společností Comgad, která má na starost distribuci truckových her od SCS Software na českém a slovenském trhu.
V rámci této spolupráce jste již mohli soutěžit o hry Trucks & Trailers a Scania Truck Driving Simulator, a nyní vám s Comgad přinášíme soutěž o nejnovější hru z dílen SCS Software – Euro Truck Simulator 2 s profesionálním českým překladem.
Aby toho nebylo málo, každý ze čtyř výherců obdrží nejen ETS2, ale i originálku prvního dílu, samozřejmě i tu v profesionální české verzi. Myslíme, že ceny jsou opravdu výborné, a tak není moc o čem přemýšlet. A jak se do soutěže zapojit? Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, a odpověď poslat na níže uvedenou adresu. Pokud sledujete vývoj ETS2 nebo alespoň čtete novinky na našem webu, pak by pro vás neměl být problém správně odpovědět. Ale i pokud odpověď neznáte, nezoufejte, můžete si tipnout nebo se pokusit odpověď najít.


ETS2 box ETS box

Které z následujících měst není v Euro Truck Simulator 2?

a) Essen
b) Carlisle
c) Turín

Odpovědi posílejte na e-mail svetsim@seznam.cz. Mimo správné odpovědi uveďte své celé jméno a kontaktní e-mail (uvádějte vždy, i když je stejný jako ten, ze kterého píšete), jako předmět mailu napište "Soutěž – ETS2" (bez uvozovek).
Soutěž končí v pátek 19. 10. 2012 ve 23:59. Výherci budou kontaktováni pomocí uvedených mailů, a veřejné vyhlášení proběhne během následujícího týdne.
Výherci budou vybráni ze správných odpovědí na základě jednoduchého matematického pravidla, ovšem přesné parametry nebudeme dopředu prozrazovat, abyste nemohli příliš kalkulovat.
Zde máte příklad, jak by měl obsah mailu vypadat (pochopitelně minimálně odpověď bude jiná):

Nepište! Soutěž již skončila.

Odpověď: 1) bílá
Josef Novák
j.novak@email.cz


Sponzor soutěže:
Comgad logo

Doplňující informace a pravidla soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost Comgad, s.r.o., se sídlem Na Máchovně 1610, Beroun, PSČ 266 01, IČO 259 11 546.

Soutěže se mohou účastnit občané České a Slovenské republiky. Výherce bude o výhře vyrozuměn e-mailem a bude mu poskytnuta informace o vydání výhry. Výhra bude výherci dodána nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do 7 pracovních dní neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace k vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Comgad s.r.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i technického zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v e-mailu pouze pro účely doručení výhry. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Případné dotazy budou zodpovězeny na e-mailu marketing@comgad.cz

Zveřejnit odpověď