Pavel Šebor o blízké budoucnosti

Pavel Šebor se na svém blogu rozpovídal o blízké budoucnosti SCS Software a zejména Euro Truck Simulator 2, jeho připravovaném DLC a digitální distribuci. Zároveň také poděkoval všem fanouškům a těm, kteří o ETS 2 projevili zájem natolik, že si jej zakoupili a nadále podporují. My vám nyní přinášíme náš skromný překlad právě onoho dopisu:

Díky za neuvěřitelné množství zpětné vazby u předchozího blogového článku. Udělal jsem si čas na přečtení úplně všech komentářů. Vždy čtu všechny komentáře, i když je to někdy otrava – v průběhu posledních dvou let bylo toho čtení celkem hodně.

Ať už se vydáme cestou placených rozšíření nebo ne, buďte ujištěni, že stále budeme vydávat bezplatné opravy pro základní hru, a nemáme v plánu zůstat jen u oprav, připravujeme i spoustu vylepšení.

Nicméně musíme se také posunout o něco vpřed. Pokud budeme hru stále vylepšovat, a zdarma, udělali bychom tím hard-core fanoušky samozřejmě nesmírně šťastnými, ale zároveň bychom tím omezovali naše vývojářské možnosti a nebylo by investic pro naše další budoucí projekty. Jednoho dne bychom tak byli bez prostředků. Takže najít životaschopný obchodní model, který by vyhovoval jak rozšíření Euro Truck Simulator 2, tak možnosti souběžně zahájit nový projekt/nové projekty, je skutečně zapotřebí. Dostáváte nový obsah a nové funkce poměrně rychle, v řádu měsíců, což je lepší než čekat několik let na nové hry, jako tomu bylo v případě ETS 2. A s pomocí crowdsourcingu je tu šance na obojí, „sníst dort a mít ho“ – nemuseli bychom si vybírat mezi vylepšováním ETS 2 a začínáním něčeho nového, mohli bychom mít dostatek prostředků na růst společnosti SCS Software jako takové a zvládnout oboje.

Maximalizace příjmů z ETS 2 je pro nás zásadní, abychom získali sílu investovat ještě více do našich her. Jsme opravdu vděční za vaši pomoc s propagací hry a šířením povědomí o ní mezi nové hráče v žánru truckových her. Jste úžasní, díky! Byli jsme také nedávno potěšeni velmi pozitivními a nápaditými uživatelskými recenzemi na Metacritic a dlouhými diskusemi inspirovanými hrou na webových stránkách hardcore fanoušků.

Dokázali jsme se prosadit na GamersGate, dostali jsme se na Origin, ale jeden velký díl skládačky stále chybí – dostat se na Steam, abychom přinesli hru před miliony jeho uživatelů. Opakovaně jsem toto téma na blog přinášel, některé z vás už by to mohlo unavovat, ale stále je tu dost těch, kteří se nepřetržitě ptají, jak jsme v tomto pokročili. Kdykoliv zmíníme naši kampaň na Steam Greenlight, zaznamenáváme velmi pozitivní vliv na průběh hlasování. Jen se podívejte na graf níže, co tato zmínka na začátku týdne dokázala:

Novinka 1

Vystoupali jsme o jednu pozici na žebříčku výše!

Jsem si jist, že pravidelní čtenáři tohoto blogu, kteří vlastní Steam účty, již dávno hlasovali, ale jsou zde další lidé přicházející každý den. Pokročilí fanoušci, kteří mají webové stránky, vývěsky nebo facebookové stránky, na kterých přinášejí novinky o hře, nám také velmi pomáhají. Děkujeme za udržování kampaně Greenlight v centru pozornosti a připomínání svým návštěvníkům jejich potencionální přínos budoucnosti truck simulátorů vyvíjeních naší malou společností. Valve se chystá oznámit novou vlnu Steamem schválených her 30. listopadu, můžeme tudíž stále ještě ovlivnit její výsledek? Takže prosím, pokračujte se svými YouTube videi, ujistěte se, že na svém blogu a facebookové zdi připomínáte tuto situaci svým návštěvníkům, je zde celá síť stránek o modování, kam každý den přichází tuny hráčů, je zde Twitter, jsou tu institucionalizovaní „přátelé“ na službách jako Google+, nebo samotný Steam… všechny tyto a spoustu dalších možností může být použito k šíření našeho slova.

Děkujeme!

Pavel

Původní text dopisu:

Thanks for the incredible volume of feedback on the previous blog post. I have taken the time to read all of it. I always do read all comments, even though sometimes it can be a pain – it’s been quite a lot of reading during the past 2+ years!

Whether we go for paid ETS2 extensions or not, rest assured that we are going to release fixes for the core game for free, and we do not plan to stop just at fixes, we have lots of improvements in mind.

However, we also need to move forward. If we kept improving the game forever and for free, of course we’d make the hardcore players super happy, but while having our development capacity occupied this way, there would be no investment into future projects. One day we’d run out of juice. So finding a viable business model for extending Euro Truck Simulator 2 in parallel to being able to launch new project(s) is highly desirable. You get new content and new features relatively quickly, on the order of months, rather than having to wait for years for a new big game like it was in the case of ETS2. And with crowdsourcing, there is a chance to both have the cake and eat it – we wouldn’t have to pick between evolving ETS2 and starting something new, we may have enough resources to grow SCS to pull off both.

Maximizing the revenue from ETS2 is crucial for giving us the strength to invest even more into our games. We are really grateful for your help in spreading the word of mouth and exposing new players to the phenomenon of truck sims. You are fantastic, thank you! We were delighted recently by very positive and thoughtful user reviews on Metacritic and long discussion that the game inspired on hardcore player websites.

We have made it to GamersGate, we have made it to Origin, but one big piece of the puzzle is still missing – making it to Steam in order to get the game in front of millions of its users. I have been bringing the topic up on the blog repeatedly, some of you might be tired of it already, but there are also many who keep asking for news on this topic. Anytime we mention our ETS2 Steam Greenlight campaign, we can see very positive effect on the votes coming in. Just check the graph below to see what the mention earlier this week has managed to do.

We have climbed one more step on the ladder!

I am sure regular readers of this blog who happen to have Steam accounts have all voted long ago, but there are more people coming every day. The „power fans“ who have websites, message boards or facebook pages bringing news about the game are also doing a lot to help. Thank you for keeping the Greenlight campaign in focus and reminding your visitors of its potential benefit for the future of truck sims developed by our little company. Valve is going to announce a new wave of Steam-approved games on November 30, can we still make a difference? So please keep the YouTube movies coming, make sure to have your blog and facebook posts reminding your audience about it, there is this whole network of modding sites where tons of players are coming every day, there is Twitter, there are institutionalized „friends“ on services like Google+ or even the very Steam itself… all these and more are channels that can be used to help spread the word.

Thank you!

Pavel

Zveřejnit odpověď