Velká soutěž o American Truck Simulator: West Coast Bundle

Soutěž již skončila.

Před několika dny na českém a slovenském trhu vyšla fyzická podoba balíčku West Coast Bundle pro American Truck Simulator, a tak jsme pro vás ve spolupráci se společnostmi ComgadSCS Software připravili další soutěž. Tentokrát hrajeme o tři fyzické kopie balíčku West Coast Bundle, dvě digitální kopie, a k tomu jako bonus Steam klíče ke stažitelným balíčkům Steering Creations Pack, Halloween Paint Jobs Pack a Dragon Truck Design Pack. Ceny budou výhercům rozdány v tomto pořadí:

  • 1. cena: Fyzická kopie balíčku West Coast Bundle + DLC Steering Creations Pack
  • 2. cena: Fyzická kopie balíčku West Coast Bundle + DLC Halloween Paint Jobs Pack
  • 3. cena: Fyzická kopie balíčku West Coast Bundle + DLC Dragon Truck Design Pack
  • 4. cena: Digitální kopie balíčku West Coast Bundle
  • 5. cena: Digitální kopie balíčku West Coast Bundle

Do soutěže se může zapojit kdokoliv z Česka a ze Slovenska, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a odpověď poslat na níže uvedenou adresu. I pokud neznáte správnou odpověď, klidně se zapojte. Můžete si tipnout nebo se pokusit najít správnou odpověď u nás na webu.


ATS - West Coast box

Kolik měst dohromady obsahují státy v balíčku West Coast Bundle?

a) 65
b) 78
c) 83

Odpovědi posílejte na e-mail soutez@svetsim.cz
Mimo správné odpovědi uveďte své celé jméno a kontaktní e-mail (uvádějte vždy, i když je stejný jako ten, ze kterého píšete), jako předmět mailu napište „Soutěž – West Coast“ (bez uvozovek).
Soutěž končí v pátek 1. 11. 2019 ve 23:59. Výherci budou vybráni ze správných odpovědí na základě jednoduchého matematického pravidla a budou kontaktováni pomocí uvedených mailů, přičemž veřejné vyhlášení proběhne během následujícího týdne.

Zde máte příklad, jak by měl obsah mailu vypadat (pochopitelně minimálně odpověď bude jiná):

Nepište! Soutěž již skončila.

Odpověď: 1) bílá
Josef Novák
j.novak@email.cz


Sponzor soutěže:
Comgad logo

Doplňující informace a pravidla soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost COMGAD s.r.o., se sídlem Brněnská 700/25, 50006 Hradec Králové, IČ 08218366, DIČ CZ08218366.

Soutěže se mohou účastnit občané České a Slovenské republiky. Výherce bude o výhře vyrozuměn e-mailem a bude mu poskytnuta informace o vydání výhry. Výhra bude výherci dodána nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do 7 pracovních dní neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace k vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti COMGAD s.r.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i technického zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v e-mailu pouze pro účely doručení výhry. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Případné dotazy budou zodpovězeny na e-mailu marketing@comgad.cz

10 comments

Zveřejnit odpověď