Dobré a smíšené zprávy z aktuální situace v SCS Software

Jak už někteří z vás tušili, očekávané mapové rozšíření Iberia pro Euro Truck Simulator 2 letos nevyjde. To je ovšem ta jediná horší zpráva, protože jinak vývojáři připravují značná vylepšení hry, a o to lepší výsledné DLC bude. Pavel Šebor se k celé aktuální situaci v SCS Software vyjádřil v poměrně dlouhém článku a my vám přinášíme kompletní překlad onoho textu.

Když jsme připravovali plány na rok 2020, svět byl úplně jiným místem. Naše vnitřní cíle byly velmi ambiciózní – chtěli jsme projít jednou z nejrozsáhlejších technologických změn v našem enginu od vydání ETS2, aniž bychom přerušili produkční práce na mapových DLC, nových vozidlech a nových herních funkcích. Ale pak zasáhla realita. Na jaře jsme zhruba tři měsíce pracovali z domova a zavřeli jsme kancelář kvůli zdravotním obavám. Po několika letních měsících, které uběhly příliš rychle, jsme na začátku září opět přešli na práci z domova a vypadá to, že se do našich kanceláří vrátíme možná až na jaře 2021.

Novinka 1

Dokázali jsme udržet dobrou náladu, podařilo se nám pokračovat ve vývoji a dokonce si v těchto těžkých dobách najímat nové kolegy. Přepnutí týmové práce na distribuovaný model však nebylo zadarmo – některé projekty trvají déle, než jsme předpokládali. Děláme vše pro to, abychom na dálku koordinovali a synchronizovali úsilí více než 200 vývojářů přispívajících do našich projektů, ale můžete si představit, jak moc je takovéto řízení kreativního procesu náročné.

Novinka 2
(snímek pořízený kolem 9:00, přibližně na 43° zeměpisné šířky)

Dobrou zprávou je, že jsme na pokraji velmi viditelných grafických vylepšeních našich her. Tým vytváří neuvěřitelné věci i přes práci na dálku, chatování přes Discord či některé z nás používající kuchyňské stoly kvůli nedostatku alternativ s domácím vyučováním dětí po několik měsíců. Druhá fáze změn našeho systému nasvícení je obrovský projekt. Intenzity všech světelných zdrojů ve hře nyní odpovídají skutečným hodnotám, s řádově větším rozdílem mezi sluncem a žárovkou. Veškeré interní vykreslování plně probíhá v HDR, přičemž řada postprocesových kroků ve fázi expozice kamery zajišťuje, že výsledek je ostrý a věrohodný. Ať už jste na plném slunci nebo ve tmavém tunelu, pří západu slunce nebo v silném dešti, nový jednotný systém vždy zajistí konzistentní obraz. V rámci přepracování musíme do značné míry upravit všechny herní objekty, které jsme za ta léta vytvořili – všechny podoby oblohy, vegetaci, kameny, budovy, všechna vozidla, každou texturu, a samozřejmě i každý související světelný zdroj na libovolné lampě na nakládací rampě musí být pro nový systém ručně přizpůsoben. Jedná se o neuvěřitelné množství změn v celé grafické tvorbě a roky práce našich programátorů na změnách grafických postupů, shaderů a nástrojů, s využitím všech možných triků tak, abychom drasticky nezvýšili technické požadavky her.

Novinka 3 Novinka 4
(oba snímky pořízeny kolem 18:00, přibližně na 43° zeměpisné šířky)

Ne tak dobrou zprávou je, že to všechno nestihneme připravit do konce roku. Už jsme se zavázali k určité trajektorii a nyní na ní musíme zůstat, dokud nedosáhneme cíle. Takže je na čase jít dopředu a vyjít s kůží na trh – DLC Iberia pro Euro Truck Simulator 2 tento rok nevyjde. Naši fanoušci si určitě zvykli na vzor, který se nám v posledních letech podařilo udržet, a věřte, že jsme se ho opravdu co nejvíce snažili udržet znovu a doručit nové rozšíření v prosinci. Rozsah a měřítko produkce Iberie by byly náročné i v běžném roce, ale i s více než 20 tvůrci mapy pracujících na plný úvazek na onom DLC se letošní rok ukázal jako příliš velké sousto. Zjistili jsme, že časová osa Iberie se střetává s projektem nového nasvícení a že existuje jen jeden správný způsob, jak to všechno vyřešit. Museli jsme postavit Iberii na novém systému nasvícení, abychom minimalizovali dlouhodobé komplikace pro budoucí herní aktualizace a vývoj.

Novinka 5
(snímek pořízený kolem 6:00, přibližně na 39° zeměpisné šířky)

Podařilo se nám vydat DLC Colorado se současným nasvícením a brzy se z našeho produkčního kanálu uvolní několik nemalých přídavků založených na verzi 1.39. Oba týmy ATS a ETS2 se však nyní plně soustřední na přepracování a přestavbě všech modelů i textur obou her, bez možnosti vydat další aktualizace na původním kódu a objektech. Iberia bude naším prvním velkým přídavkem, který bude těžit z nového světla při vydání. Než se tak však stane, aktualizace 1.40 přinese nové nasvícení do obou našich her a značně změní jejich vzhled – jak základní hry, tak jakéhokoliv DLC.

Novinka 6 Novinka 7
(oba snímky pořízeny kolem 9:00, přibližně na 42° zeměpisné šířky)

Iberia nebyla jediným interním projektem ovlivněným potřebou sjednotit vývojový cyklus. Tým, který přepracovává Německo, hlásí také zásadní pokrok, ale zároveň také musí počkat na stabilizaci změn v 1.40. Podívejte se na obrázky níže.

Novinka 8
(snímek pořízený kolem 10:00, přibližně na 49° zeměpisné šířky)
Novinka 9
(snímek pořízený kolem 15:00, přibližně na 49° zeměpisné šířky)
Novinka 10
(snímek pořízený kolem 16:00, přibližně na 49° zeměpisné šířky)

Nyní se nevyhnutelně musíme připravit na velkou otázku – kdy budeme připraveni vydat aktualizaci 1.40, kdy přijde Iberia? Jak už je po celá léta naší mantrou, před vydáním nové aktualizace se ujistíme, že je vše v řádném stavu. Uzavřené testování nějakou dobu trvá, než se podaří vyřešit problémy, které jsme sami zachytili. Určitě poté budeme muset strávit několik týdnů v otevřené betaverzi, abychom se ujistili, že jsou odhaleny a vyřešeny všechny potenciální problémy, a abychom dali šanci tvůrcům modifikací vše dohnat. Neradi se zavazujeme k určitému datu, dokud si nebudeme docela jisti, že to zvládneme, ale pokud si to spočítáte, směřujeme na pozdně-zimní časový rámec – doufejme, že ještě v prvním čtvrtletí roku 2021.

Novinka 11
(snímek pořízený kolem 8:00, přibližně na 38° zeměpisné šířky)

Byli jsme velmi opatrní, abychom neslibovali nic o tom, kdy bude Iberia vydána, ale chápeme, že někteří z vás mohou být smutní nebo zklamaní, když nevidí nové rozšíření mapy ETS2, se kterým by strávili zimu. Omlouváme se za dlouhé čekání, které od vás žádáme, abyste vydrželi. Jsme si však jisti, že nakonec se jedná o zdravé rozhodnutí pro dlouhodobou životaschopnost našich her. Mapové týmy již pracují na další generaci mapových DLC pro ATS i ETS2, a oni si také musí být jisti, že pracují na dobře definovaném kódovém základě a základně objektů. Každý bude z nové stabilní verze těžit, stačí ji prosadit, abychom jí dosáhli.

Novinka 12 Novinka 13
(oba snímky pořízeny kolem 7:00, přibližně na 38° zeměpisné šířky)
Novinka 14 Novinka 15
(oba snímky pořízeny kolem 9:00, přibližně na 43° zeměpisné šířky)

S novým světlem vám budeme i nadále ukazovat další změny, které jsou na obzoru, bude zde více screenshotů, ve skutečnosti vám plánujeme co nejdříve ukázat pohyblivé obrázky Iberie s novým světlem. Může tam být ještě hodně chyb, zdaleka jsme s tímto procesem neskončili, ale cítíme, že se musíme podělit s tím, jak je to slibné.

Novinka 16
(snímek pořízený kolem 17:00, přibližně na 39° zeměpisné šířky)

Doufejme, že screenshoty, které s vámi dnes sdílíme, dokazují, že změny opravdu stojí za to, že nový vzhled, nový obsah a aktualizace map jsou opravdu něco na co se těšit. Opětovné zpracování nasvícení na novém systému je zásadním krokem. Mimo jiné nám umožní představit širší škálu povětrnostních podmínek a epičtější HDR oblohy. Není to ale konec cesty, pouze milník. Naši programátoři mají rozpracováno vícero interních projektů pro další optimalizace i zrychlení enginu a očekáváme, že v příštím roce dojde k dalším vylepšením. Dosažení nové stabilní verze 1.40 umožní výtvarným oddělením v budoucnu pokračovat ve své vizi podpory PBR, takže vizuální kvalita by se měla a bude nadále zlepšovat.

Je to těžké období jak pro nás tak pro komunitu, a ještě jsme neskončili. Vaše nepřetržitá podpora v  průběhu let nám dodává motivaci neustále posouvat hru novým hranicím s každou aktualizací a každým DLC. Kdyby nebylo všech našich fanoušků, tak tu nejsme. Děkujeme vám za vaši trpělivost.

Pavel Šebor, CEO, SCS Software

Původní text:

When we were making our plans for 2020, the world was a very different place. Our internal goals were very ambitious; we wanted to get through one of the most extensive technology changes in our engine since the release of Euro Truck Simulator 2, all the while not interrupting production work on map DLCs, new vehicles, and new game features. But then reality intervened. We have spent some three months working from home in the spring, shutting down our office for health concerns. After a couple of months during the summer that seemed to pass too quickly, we have once again switched to working from our homes in early September, and it looks like we may not make it back to our offices until spring 2021.

We have managed to keep our spirits high, we have managed to continue production and even hire new colleagues during these difficult times. But switching the teamwork to a distributed model was not without a price to pay – some of the projects are taking longer than we anticipated. We are doing our best to remotely coordinate and synchronize the effort of over 200 developers contributing to our projects, but you can imagine that managing the creative process in such a way is very demanding.

The good news is that we are on the verge of very visible improvements in how our games look. Working remotely, chatting over Discord, some of us using kitchen tables for lack of alternatives with the kids home-schooling for months as well, the team is pulling off incredible things. The second stage of changes to our lighting system is a massive project. Intensities of all the light sources in the games are now representative of real-world values, with the appropriate difference of orders of magnitude between the sun and the lightbulb. All internal rendering is fully taking place in HDR, with a series of post-processing steps during the camera exposure stage making sure that the result is crisp and believable. Whether you are under full sunlight, or in a dark tunnel, at sunset, or in heavy rain, the new unified system always makes sure to produce consistent visuals. As part of the rework, we have to touch up pretty much all game assets that we have created over the years, all the skyboxes, vegetation, rocks, buildings, all the vehicles, every texture, and of course, any related light hookup for that lamp on a loading ramp need to be manually adjusted for the new system. It’s an incredible amount of changes to the art, and man-years of work of our programmers to change the graphics pipeline, shaders, and tools, using all the tricks in the book so that we do not drastically increase the games‘ technical requirements.

The not so good news is that we will not be able to wrap it all up before the end of the year. We have already committed to a particular trajectory, and now we have to stay the course until we reach the destination. And it’s time to go ahead and rip the band-aid off – Iberia DLC for Euro Truck Simulator 2 will not be out this year. Our fans have no doubt got used to the pattern that we have managed to keep in recent years, and you can bet that we have tried as hard as possible to stick to it once again, and get you a new map expansion in December. The scope and scale of Iberia production were challenging even for a normal year, but even with over 20 map designers working full-time on the DLC, this year proved to be too much. We have found ourselves with the timelines of Iberia and the new light project colliding and realized that there was only one proper way to sort it all out. We had to base Iberia on the new light system to minimize long-term complications for future game updates and production.

We have managed to release Colorado DLC with the current light, and there are some not-so-small additions about to be unleashed from our production pipeline soon, still based on version 1.39. However, both ATS and ETS2 teams are now full steam ahead in reworking and retooling all the models and textures of both games, with no chance to release more updates on legacy code and assets. Iberia will be our first major release to benefit from the new light at launch. Before that happens, Update 1.40 will actually bring new light to both our games, changing the way they look thoroughly; base game content as well as any DLCs.

Iberia was not the only internal project affected by the need to unify the development cycle. The team reworking Germany is reporting major progress as well, but they too have to wait until we stabilize the changes in 1.40. See the images below.

Inevitably, we have to brace ourselves now for the big question – when are we going to be ready to release Update 1.40, when is Iberia coming? As has been our mantra for years, we are going to make sure things are solid before we get a new update out. Our best current estimate is that we should reach a closed beta of 1.40 in January. Closed beta takes a while to iron out any problems that we manage to catch ourselves. We will definitely need to spend some weeks in open beta after that, to make sure all potential issues are spotted and addressed, and to give a chance to mod makers to catch up. We do not like to commit to a particular date until we are pretty much sure we can make it, but if you do the math, we are looking at a late-Winter timeframe, hopefully still in the first quarter of 2021.

We were very careful not to communicate any promises of when Iberia would ship, but we understand that some of you may be sad or disappointed not to see a new ETS2 map expansion to pass the winter with. We apologize for the long wait that we are asking you to endure. But ultimately, we are sure that this is a healthy decision for the long term viability of our games. There are map teams working on yet another generation of map DLCs for both ATS and ETS2 already, and they too need to be sure to work on a well-defined code base and asset base. Everybody will benefit after we reach the new stable build, we just need to push through to reach it.

We are going to keep showing you more of the changes that are on the horizon with the new light, there will be more screenshots, we actually plan to show you some moving pictures of Iberia with new light enabled very soon. It may be a bit buggy yet, we are not through with the process by far, but we feel that we need to communicate how promising it is already.

Hopefully, the screenshots we are sharing with you today are proving that the changes are really worth it, that the new looks, and the new content and map updates, are really something to look forward to. Rebasing all lighting on the new system is a crucial step. Among other things, it will allow us to present a wider variety of weather conditions and more epic HDR skyboxes. But it’s not the end of the road, it’s only a milestone. Our programmers have more internal projects underway for additional engine optimizations and speedups, and we expect to see more improvements over the next year. Reaching the new stable point of version 1.40 will allow the art department to pursue their vision of a fully PBR-enabled pipeline in the future, so the visual quality should and will keep on improving further.

It’s been a hard time for both us and the community, and we are not yet through. Your continued support over the years gives us the motivation to keep pushing the game to the new frontiers with each update and DLC. We would not be here if not for all of our fans. Thank you for your patience.

Pavel Sebor, CEO, SCS Software

A na závěr ještě bonusová upoutávka, kde si můžete nové světlo prohlédnou v pohybu. Mějte však na paměti, že vše je stále ve značném vývoji.

3 comments

Zveřejnit odpověď